Spomen muzej ,,21. oktobar”

Spomen-muzej „21. oktobar“ Kragujevac je podignut 1976. godine kao sastavni deo Spomen-parka „Kragujevački oktobar“.
Zgrada muzeja kao najmarkatnija građevina na prostoru Spomen parka, podignuta je po projektu arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović u periodu od 1971. do 1976. godine.
U okviru stalne muzejske postavke nalaze se tri skulpture. Dve, izvedene u pocinkovanovanom limu, predstavljaju polarizovane celine.

Prva, „Prodor ka istoku“(Oto Logo, vajar, 1975.), simbolizuje moćnog orla, odnosno, Nemačku na početku rata, a druga postavljena na suprotnoj strani, „Smrt mastodonta“(Oto Logo, vajar, 1975.), je moćna ptica na kraju rata, pretvorena u bezobličnu masu polomljenog metala.

Treća skulptura, „Kragujevački oktobar“ (Nandor Glid, vajar, 1975.) je u samom centru gornjeg dela muzejskog prostora i sastoji se od dve različite celine. Jedna, načinjena od originalnog nemačkog oružja i šlemova, predstavlja naoružane, depersonalizovane vojnike sa mitraljeskim cevima uperenim ka drugoj grupi, užasnutim, izrešetanim žrtvama.

Svečani portal na gornjem nivou muzejske zgrade uokviren je bronzanim frizom „Majke“ (Nikola-Koka Janković, vajar, 1975.). Stilizovanim oblicima predstavljena je tužna povorka žena sa crnim maramama na glavama; uzdržane su i dostojanstvene u svom bolu, duboko zakopanom u dnu njihovih srca.