Planina Rudnik

Predstavlja najvišu planinu Šumadije, svojim Cvijićevim vrhom od 1.132 metra nadmorske visine, i na taj način krasi njen zapadni deo. Pored toga nalazi se u najseverijem delu vulkanske oblasti centralne Srbije, dok njeni znatiželjni posetioci mogu u određenim delovima primetiti ostatke vulkanizma.
Planina Rudnik je samo 40-tak kilometara udaljena od grada Kragujevca, kada se krene prema Gornjem Milanovcu. Podnožje planine stidljivo skriva čvorište slivova Zapadne Morave, Velike Morave i reke Kolubare.
Kao što možete i naslutiti svoje ime je dobila visokoj koncentraciji prirodnih ruda (olova i cinka) kojima je bogata, što ne predstavlja njeno jedino bogatstvo već se može pohvaliti i kao kulturnim i istorijskim bogatstvom. Svoje kulturno bogatstvo je stekla posmatrajući smenu različitih kultura, koja su na njoj živela i borila se. Tako je planina Rudnik za doba vladavine Rima, bila dom velikom broju rimskih stanovnika. Rimljani su imali rudnike na ovoj planini, rudarske kolonije i hramove u kojima su se molili i tražili zaštitu od opasnosti u podzemnim jamama rudnika. Pored starih rudarskih okana, pronađeni su ostaci rimskog hrama posvećenog boginji Majci zemlje - TERA MATRIS. Hram je ranije porušen, pa ga je rimski car Septimije Sever obnovio u III veku. Nakon rimljana planina je dočekala i srpski narod, kojim je tada vladao kralj Dragutin, koji je na Rudniku stvorio kovnicu novca. Dragutinov dinar koji je kovan na Rudniku bio je prvi srpski dinar koji je sačinjen na ćiriličnom pismu. Nakon Srba, planina je naravno pala i u ruke Turskog carstva, gde postaje administrativni i trgovački centar.
Ostrvica predstavlja redak fenomen reljefa. To je oštra vulkanska kupa strmih strana, sa nadmorskom visinom od 758 metara. Zbog nepristupačnosti terena predstavlja izazov za planinare. Na vrhu Ostrvice nalaze se ostaci utvrđenog grada, za koji se pretpostavlja da potiče još iz antičkog perioda. U istoriji se prvi put pominje u XIV veku, a ponovnu obnovu utvrđenja izvršio je despot Đurađ Branković, radi odbrane od turske najezde.
Zahvaljujući izuzetnoj šumovitosti, prirodnim stazama zdravlja, velikim brojem vidikovaca i blizini velikih gradova, Rudnik je pogodan za razvoj letnjeg i zimskog zdravstvenog, školskog, sportskog i lovnog turizma i veoma je značajan kulturno-istorijski lokalitet, jer se na njemu nalaze ostaci raznih civilizacija i arheoloških nalazišta.

Scroll to Top